PODROČJA DEJAVNOSTI V MONTESSORI OKOLJU

VSAKDANJE ŽIVLJENJE:
To področje ponuja otroku aktivnosti, ki jih opazuje pri odraslih doma. Vsakdanje življenje vključuje skrb zase, ki vodi v občutek neodvisnosti, in skrb za okolje, ki omogoči otroku sodelovati in prispevati k življenju v skupnosti. Priprava in serviranje hrane je ključni moment v izkustvu skupnosti in je pomembna priložnost za predstavitev (uvajanje) vaj s področja vljudnosti in spoštovanja. To sta sposobnosti, ki omogočata otroku primeren prispevek k življenju v skupnosti.
To področje zajema materiale, ki jih otrok vidi doma in so mu domači: pomivanje posode, prelaganje z žlico, prelivanje z vrčki, šivanje, rezanje sadja, pomivanje ogledala,

GIBANJE:
Gibanje je nujno potrebno za otrokov neprestani razvoj možganov. Rekviziti, kot so stopnice, oporno stojalo.. omogočajo otroku razvoj grobe motorike in moči. Drugi materiali, kot na primer puzzli in manipulativni pripomočki, pa otroku omogočajo izpopolniti ravnanje z rokami oz. fino motroiko.
- Črta – razvijanje lepote gibanja
- Več je ponavljanj istih gibov, bolj se utrdijo poti med posameznimi možganskimi centri.
- Gibanje je nujno potrebno za otrokov neprestani razvoj možganov. Pri otroku je potrebno razvijati najprej grobo (plezanje, hoja, tek, vožnja s kolesi, …) in nato fino motoriko (vstavljanje, nizanje, risanje, šivanje, obrisovanje, …)

ZAZNAVNO MOTORIČNO:
Materiali in izkušnje, ki pomagajo otroku izboljšati zaznavno razločevanje medtem ko preučuje, analizira in razporeja svoje dojemanje občutkov. Eden izmed teh materialov so zvočni valji.

Z materiali in izkušnjami, ki jih dobi preko njih, otrok razvija svoja čutila – vid, tip, sluh, okus in vonj. Nekaj primerov materialov iz tega področja: zaboj s tkaninami, razvrščanje po barvi, obliki, vrsti predmetov; skrivnostna vrečka, zvočni valji, …

JEZIK:
Vsako področje Montessori okolja lahko pri zelo majhnem otroku smatramo za področje jezika, ker je tako odprt in zavzet za učenje novih besed. Uporablja se tudi posebne materiale, ki otroku približajo knjige in pisano besedo, zvoke, primerjavo slik s predmeti in slik z drugimi slikami ter za spodbujanje dialoga in komunikacije.

Pri majhnem otroku lahko vsako področje smatramo za področje jezika, saj je otrok zanj najbolj občutljiv v prvih letih življenja. Za spodbujanje razvoja jezika se uporablja tudi posebne materiale: primerjava slik s predmeti, primerjava slik z drugimi slikami, predmeti za širjenje besednega zaklada (sadje), karte za besedni zaklad, telefon, hiša, lutke, …

UMETNOST:
To področje je namenjeno otroku, da mu omogoči različne poti samoizražanja. Otroci se z veseljem odzovejo na slikanje, glasbo in ples zato so za njih tudi tako pomembni.

Skozi umetnost lahko otrok izraža sebe na različne načine.

Delimo jo na tri področja: likovno (risanje, slikanje, striženje in trganje papirja, lepljenje, oblikovanje plastelina /slanega testa), glasba (rime, pesmi, bansi, inštrumenti) in ples (gibanje ob glasbi).

MATEMATIKA:
Otrok se s tem področjem srečuje že od rojstva (prirejanje 1-1), zavestno pa ga začne zanimati nekje po drugem letu – osvajanja števil – naštevanje, štetje (rdeče in modre palice), dojemanje količine (kamenčki in številke, zaboj s palčkami), pisanje števil, računanje.

ZNANOST:
Ko se otrok začne zavedati okolja okoli sebe, ga začne tudi zanimati, zakaj je okolje takšno. Glede na to v to področje vključujemo biologijo, kemijo, fiziko, geografijo in zgodovino.
Primeri materialov: živo in neživo, žival - rastlina - mineral, življenjski krog metulja in žabe, svet, kontinenti …

Copyright HIŠA MAVRIČNIH OTROK Daša Rožman s.p. © 2018. Vse pravice pridržane. Avtor strani Enter Point Slovenija  O piškotkih na spletni strani